19 maja, 2024

Jak napisać podziękowanie za szkolenie – Praktyczny poradnik

Podziękowanie za szkolenie to nie tylko dobry zwyczaj, ale także ważny element budowania relacji zawodowych. W miarę jak rozwijamy swoje kompetencje i zdobywamy nową wiedzę na szkoleniach, warto docenić wkład prowadzącego i okazać wdzięczność za poświęcony czas oraz przekazaną wiedzę. W niniejszym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące napisania podziękowania za szkolenie oraz kilka gotowych przykładów, które mogą pomóc Ci w formułowaniu własnego tekstu podziękowania.

Jak napisać podziękowanie za szkolenie?

1. i wyrażenie wdzięczności

Pierwszym krokiem jest podziękowania oraz wyrażenie swojej wdzięczności. Można to rozpocząć od prostego zdania, takiego jak: „Chciałem napisać, aby wyrazić swoją szczere wdzięczność za przeprowadzone szkolenie”.

2. Wskazanie daty i miejsca szkolenia

W kolejnym kroku należy wskazać datę oraz miejsce, gdzie odbyło się szkolenie. Możesz użyć tego zdania jako przykładu: „Szkolenie, które odbyło się [data] w [miejsce], było dla mnie niezwykle wartościowe i pouczające”.

3. Wyrażenie uznania dla prowadzącego

Następnie możemy wyrazić uznanie dla prowadzącego szkolenie. To dobra okazja, aby podkreślić wiedzę, engagement i umiejętności trenera. Z przykładu: „Chciałbym podziękować [imię prowadzącego/szkoleniowca] za jego zaangażowanie, profesjonalizm oraz wartościowe przekazanie wiedzy.”

4. Wyróżnienie najważniejszych informacji i umiejętności zdobytych na szkoleniu

W kolejnym punkcie możemy wyróżnić najważniejsze informacje, które zdobyliśmy na szkoleniu oraz wyrazić, jakie umiejętności zostały przez nas rozwinięte. Przykładowe zdanie: „Dzięki temu szkoleniu poszerzyłem swoją wiedzę w zakresie [temat] oraz nabyłem nowe umiejętności takie jak [umiejętność 1], [umiejętność 2] i [umiejętność 3].”

  Szkolenie BHP Jak Długo Ważne – Informacje i Zasady

5. Przykład zastosowania zdobytej wiedzy

Dodatkowo można podać przykład zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. To pomoże podkreślić wartość szkolenia i pokazać, jakie korzyści przyniosło ono dla naszej pracy lub życia zawodowego. Przykładowe zdanie: „Zdobyta wiedza na szkoleniu pozwoliła mi efektywnie zastosować nowe techniki i narzędzia, co zaowocowało osiągnięciem pozytywnych rezultatów w mojej pracy.”

6. Podziękowanie za inspirujące doświadczenie

Ważne jest również podziękowanie za inspirujące doświadczenie, jakie szkolenie stanowiło dla nas. To idealny moment, aby podkreślić, jakie wpływ miało ono na naszą karierę lub rozwój osobisty. Przykładowe zdanie: „To inspirujące doświadczenie dało mi pewność siebie, motywację i nowe pomysły, które mogę zastosować w dalszym rozwoju mojej kariery.”

7. Zakończenie podziękowania i ponowne wyrażenie wdzięczności

Na zakończenie podziękowania, ważne jest jeszcze raz wyrażenie wdzięczności. Możesz to zrobić w sposób prosty, np. „Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym wartościowym szkoleniu. Mam nadzieję na kolejną okazję do współpracy.”

Jak napisać podziękowanie za szkolenie – Przykładowe teksty

Przykład 1:

 • Chciałem napisać, aby wyrazić swoją szczere wdzięczność za przeprowadzone szkolenie.
 • Szkolenie, które odbyło się [data] w [miejsce], było dla mnie niezwykle wartościowe i pouczające.
 • Chciałbym podziękować [imię prowadzącego/szkoleniowca] za jego zaangażowanie, profesjonalizm oraz wartościowe przekazanie wiedzy.
 • Dzięki temu szkoleniu poszerzyłem swoją wiedzę w zakresie [temat] oraz nabyłem nowe umiejętności takie jak [umiejętność 1], [umiejętność 2] i [umiejętność 3].
 • Zdobyta wiedza na szkoleniu pozwoliła mi efektywnie zastosować nowe techniki i narzędzia, co zaowocowało osiągnięciem pozytywnych rezultatów w mojej pracy.
 • To inspirujące doświadczenie dało mi pewność siebie, motywację i nowe pomysły, które mogę zastosować w dalszym rozwoju mojej kariery.
 • Jeszcze raz dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym wartościowym szkoleniu. Mam nadzieję na kolejną okazję do współpracy.
  Jakie szkolenie wybrać - poradnik dla początkujących

Przykład 2:

 • Chciałem skorzystać z okazji, aby podziękować za przeprowadzone szkolenie.
 • Szkolenie, które miało miejsce [data] w [miejsce], przyniosło mi mnóstwo wartościowych informacji oraz cenne umiejętności.
 • Pragnę wyrazić swoją wdzięczność dla [imię prowadzącego/szkoleniowca], który przekazał mi tę wiedzę w sposób profesjonalny i zrozumiały.
 • Za sprawą tego szkolenia mogłem rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze [temat] oraz zdobyć umiejętności takie jak [umiejętność 1], [umiejętność 2] i [umiejętność 3].
 • Dzięki zdobytym informacjom i narzędziom, mogłem efektywnie zastosować je w swojej pracy, co skutkowało osiągnięciem lepszych wyników.
 • To motywujące szkolenie zainspirowało mnie do dalszego rozwoju i na pewno wpłynie pozytywnie na moją karierę zawodową.
 • Jeszcze raz serdecznie dziękuję za możliwość uczestnictwa w tym szkoleniu. Mam nadzieję na kolejną okazję do nauki i rozwoju.

Podsumowanie

Podziękowanie za szkolenie to ważny gest, który pokazuje, że doceniamy czas i wysiłek, jakie poświęcono na nasz rozwój zawodowy. Pamiętajmy o wyrażeniu wdzięczności, podkreśleniu wartości szkolenia oraz podzieleniu się konkretnymi korzyściami, jakie przyniosło. Nie zapomnijmy także o zakończeniu podziękowania i jeszcze raz wyrażeniu wdzięczności za tak wartościową okazję. Dzięki temu nasze podziękowanie będzie szczere i docenione przez prowadzącego szkolenie.