19 maja, 2024

Jak opisać fakturę za szkolenie – informacje ogólne

Faktura za szkolenie to ważny dokument, który umożliwia udokumentowanie sprzedaży usługi szkoleniowej. Opisanie faktury w sposób dokładny i zrozumiały jest niezwykle istotne zarówno dla sprzedawcy, jak i dla klienta. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek dotyczących tego, jak opisać fakturę za szkolenie.

Elementy identyfikacyjne

Jak w przypadku każdej faktury, faktura za szkolenie musi zawierać odpowiednie elementy identyfikacyjne takie jak:

 • Nazwa firmy sprzedającej: Podaj dokładną nazwę firmy sprzedającej usługę szkoleniową.
 • Adres sprzedawcy: Wskazanie adresu siedziby firmy lub innych informacji kontaktowych.
 • NIP: Numer identyfikacji podatkowej firmy sprzedającej usługę.
 • Data wystawienia: Data, w której faktura zostaje wystawiona.
 • Numer faktury: Unikalny numer faktury, który umożliwia jej identyfikację.

Opis usługi szkoleniowej

W części opisu faktury za szkolenie powinny znaleźć się informacje dotyczące samej usługi. Należy podać:

 • Tytuł szkolenia: Nazwa szkolenia, którego dotyczy faktura.
 • Data i miejsce szkolenia: Określenie daty oraz miejsca, w którym odbyło się szkolenie.
 • Czas trwania szkolenia: Określenie liczby godzin lub dni trwania szkolenia.

Wartość usługi

W sekcji dotyczącej wartości usługi należy podać:

 • Cenę jednostkową za szkolenie: Określenie ceny jednostkowej za jedno szkolenie.
 • Liczbę szkoleń: Określenie liczby szkoleń, które zostały sprzedane.
 • Łączną wartość usługi: Obliczenie łącznej wartości usługi (cena jednostkowa x liczba szkoleń).

Płatność

W sekcji dotyczącej płatności należy podać:

 • Termin płatności: Data, do której należy uregulować płatność.
 • Forma płatności: Określenie sposobu, w jaki można dokonać płatności (np. przelew bankowy, gotówka, karta płatnicza).

Jak opisać fakturę za szkolenie – przykłady

Oto przykładowe opisy faktur za szkolenie:

  Jak szkolić owczarka belgijskiego - skuteczne metody szkolenia i wychowania

Przykład 1:

Nazwa szkolenia: Kurs z zarządzania projektem

Data i miejsce szkolenia: 12-14 lutego 2022, Warszawa

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Cena jednostkowa: 1000 PLN

Liczba szkoleń: 5

Łączna wartość usługi: 5000 PLN

Termin płatności: 28 lutego 2022

Forma płatności: Przelew bankowy

Przykład 2:

Nazwa szkolenia: Angielski dla początkujących

Data i miejsce szkolenia: 1-30 kwietnia 2022, online

Czas trwania szkolenia: 30 godzin

Cena jednostkowa: 50 PLN

Liczba szkoleń: 10

Łączna wartość usługi: 500 PLN

Termin płatności: 15 maja 2022

Forma płatności: Przelew bankowy

Podsumowanie

Opisanie faktury za szkolenie w sposób dokładny i zrozumiały jest istotne dla wszystkich stron transakcji. Pamiętaj o wymienieniu wszystkich wymaganych elementów identyfikacyjnych, opisie usługi szkoleniowej, wartości usługi oraz szczegółach dotyczących płatności. Przykłady podane powyżej mogą Ci pomóc w opisaniu faktury za szkolenie.