18 czerwca, 2024

Karta szkolenia nego BHP – Jak wypełnić?

Karta szkolenia nego BHP jest niezwykle ważnym dokumentem, który służy do udokumentowania przeszkolenia pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypełnienie karty szkolenia nego BHP jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia pracodawcy kontrolę, czy dany pracownik posiada wymagane kompetencje i wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. W tym artykule przedstawimy kroki, jak wypełnić karta szkolenia nego BHP w sposób poprawny i kompletny.

Krok 1: Dane pracownika

Pierwszym krokiem jest wpisanie danych pracownika na karcie szkolenia nego BHP. Poniżej przedstawiamy, jak wypełnić poszczególne pola:

  • Imię i nazwisko: Wpisz imię i nazwisko pracownika.
  • Data urodzenia: Wpisz datę urodzenia pracownika w formacie DD-MM-RRRR.
  • Nr PESEL: Wpisz numer PESEL pracownika.
  • Zakład pracy: Wpisz nazwę lub adres zakładu pracy, w którym pracuje pracownik.

Krok 2: Tematy szkolenia

Drugim krokiem jest wpisanie tematów szkolenia, które zostały przekazane pracownikowi. Poniżej przedstawiamy, jak wypełnić to pole:

  • Karta szkolenia nego BHP: Wpisz „Karta szkolenia nego BHP” jako jeden z tematów szkolenia. To niezbędne, ponieważ dotyczy właśnie tego szkolenia.
  • Inne tematy: Jeżeli pracownik odbył również inne szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, wpisz je w tym polu. Należy jednak pamiętać, że pole to jest opcjonalne.

Krok 3: Data i podpis

Trzecim krokiem jest wpisanie daty szkolenia oraz podpisu osoby przeprowadzającej szkolenie. Oto jak to zrobić:

  • Data szkolenia: Wpisz datę szkolenia w formacie DD-MM-RRRR.
  • Osoba przeprowadzająca szkolenie: Wpisz imię i nazwisko oraz stanowisko osoby przeprowadzającej szkolenie.
  • Podpis osoby przeprowadzającej szkolenie: Osoba przeprowadzająca szkolenie powinna podpisać kartę szkolenia w odpowiednim miejscu.

Podsumowanie

Wypełnienie karty szkolenia nego BHP jest ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo pracowników. Poprawne wypełnienie danych osobowych, tematów szkolenia oraz daty i podpisu osoby przeprowadzającej szkolenie gwarantuje, że dokument ten będzie kompletny i wiarygodny. Pamiętaj, że Karta szkolenia nego BHP jest istotnym dokumentem, który potwierdza przeszkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

  W jaki sposób często przeprowadza się szkolenie okresowe pracowników?