23 lipca, 2024

Szkolenie BHP co jaki czas – ważna kwestia dla bezpieczeństwa pracowników

Szkolenie BHP to nieodzowny element troski o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Właściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu ograniczenie ryzyka i zapewnienie warunków pracy zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi. W niniejszym artykule omówimy temat szkolenia BHP, koncentrując się na pytaniu, jak często należy przechodzić takie szkolenie.

Szkolenie BHP co to jest?

Szkolenie BHP to forma edukacji pracowników, mająca na celu zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia omawiane są najważniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym wykonywaniem pracy, takie jak ochrona przed niebezpieczeństwem, unikanie wypadków, stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, zasady udzielania pierwszej pomocy i wiele innych.

Celem szkolenia BHP

Głównym celem szkolenia BHP jest zwiększenie świadomości pracowników dotyczącej zagrożeń oraz dostarczenie im wiedzy i umiejętności potrzebnych do działania w sposób bezpieczny. Istotne jest, aby pracownicy zdawali sobie sprawę z potencjalnych niebezpieczeństw związanych z ich pracą oraz potrafili odpowiednio reagować, aby minimalizować ryzyko wypadków i urazów.

Szkolenie BHP co jaki czas?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, szkolenie BHP powinno być przeprowadzane regularnie. Odpowiedni okres między kolejnymi szkoleniami zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Rodzaj wykonywanej pracy – niektóre stanowiska pracy wiążą się z większym ryzykiem i bardziej wymagającymi warunkami, dlatego dla takich pracowników częstotliwość szkoleń powinna być większa.
 • Zmiany w przepisach – jeśli w danym czasie nastąpiły zmiany w odpowiednich przepisach, konieczne może być przeszkolenie pracowników w celu zapoznania ich z nowymi wymogami.
 • Zmienne warunki pracy – jeśli w miejscu pracy występują zmienne warunki lub różnorodne czynniki ryzyka, szkolenia powinny być przeprowadzane częściej, aby pracownicy byli świadomi wszystkich zagrożeń.
  Jak zacząć prowadzić szkolenia - Wskazówki i porady

Jak często odbywa się szkolenie BHP?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy precyzuje minimalne wymogi dotyczące częstotliwości szkoleń BHP. Zgodnie z tym rozporządzeniem, pracownicy powinni przystępować do szkoleń w następujących okresach:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowych (brak zagrożeń wynikających z warunków pracy)

 • Pierwsze szkolenie – przed rozpoczęciem pracy
 • W oznaczonych okresach – szkolenie uzupełniające

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach z zagrożeniami niskiego stopnia (np. magazynierzy)

 • Pierwsze szkolenie – przed rozpoczęciem pracy
 • Uzupełniające szkolenie – co 5 lat

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach z zagrożeniami średniego stopnia (np. monterzy, mechanicy)

 • Pierwsze szkolenie – przed rozpoczęciem pracy
 • Uzupełniające szkolenie – co 3 lata

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach z zagrożeniami wysokiego stopnia (np. pracownicy budowlani)

 • Pierwsze szkolenie – przed rozpoczęciem pracy
 • Uzupełniające szkolenie – co 2 lata

Zakres szkolenia BHP

Podczas szkolenia BHP omawiane są tematy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, takie jak:

 • Rodzaje zagrożeń występujących w miejscu pracy
 • Sposoby minimalizowania ryzyka i zapobiegania wypadkom
 • Stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Prawidłowe ergonomia pracy
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy

Podsumowanie

Szkolenie BHP co jaki czas jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Właściwie przeszkoleni pracownicy mogą minimalizować ryzyko wypadków i urazów, co ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i życia. Pamiętajmy zatem o regularnym odbywaniu szkoleń BHP i dbajmy o nasze bezpieczeństwo w miejscu pracy!