19 maja, 2024

Szkolenie BHP jak często – Informacje na temat częstotliwości

Szkolenie BHP jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Jednak często pojawia się pytanie: jak często powinno się przeprowadzać szkolenie BHP? Niniejszy artykuł przedstawia informacje na temat częstotliwości tego szkolenia, które mogą pomóc w skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładach pracy.

Podstawowe informacje na temat szkolenia BHP

Szkolenie BHP, czyli szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Celem tego szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem powierzonych obowiązków. W ramach szkolenia BHP omawiane są także przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak często przeprowadzać szkolenie BHP?

Częstotliwość przeprowadzania szkolenia BHP zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj wykonywanej pracy, sektor działalności przedsiębiorstwa, specyfika ryzyka oraz wynik oceny ryzyka zawodowego. Istnieją jednak ogólne wytyczne, które mogą pomóc odpowiednio ustalić częstotliwość przeprowadzania szkolenia BHP:

 • Szkolenie BHP powinno być przeprowadzane przed rozpoczęciem pracy
 • Szkolenie BHP powinno być odświeżane co jakiś czas, aby pracownicy mieli aktualną wiedzę na temat zagrożeń i zasad bezpieczeństwa
 • Jeżeli pojawią się nowe ryzyka związane z pracą, szkolenie BHP powinno być dostosowane do tych zmian
 • Szkolenie BHP powinno być przeprowadzane również dla nowo zatrudnionych pracowników

Jakie są korzyści z częstego szkolenia BHP?

Częste przeprowadzanie szkolenia BHP ma wiele korzyści dla pracowników i pracodawców. Oto kilka z nich:

 • Zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • Zapewnienie aktualnej wiedzy na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa
 • Redukcja ryzyka wystąpienia wypadków i obrażeń w miejscu pracy
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w dbanie o bezpieczeństwo
 • Podnoszenie kultury bezpieczeństwa w organizacji
  Jak sprzedać szkolenie - kompleksowy przewodnik

Szkolenie BHP dla specjalnych grup pracowników

Istnieją również specjalne grupy pracowników, które wymagają dodatkowego szkolenia BHP ze względu na specyfikę ich pracy. Przykłady takich grup to:

 • Pracownicy pracujący na wysokości
 • Pracownicy korzystający z niebezpiecznych substancji chemicznych
 • Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia specjalistyczne

Podsumowanie

Szkolenie BHP jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Częstotliwość przeprowadzania szkolenia BHP zależy od wielu czynników, ale istnieją ogólne wytyczne, które warto wziąć pod uwagę. Częste szkolenia BHP przynoszą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, dlatego ważne jest dbanie o aktualność i dostosowanie tego rodzaju szkoleń do specyfiki pracy oraz występujących ryzyk.